Sprawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych są niezwykle ważne dla firmy My Space. Mają Państwo prawo wiedzieć, jakie informacje są zbierane na stronie internetowej www.my-space.pl (dalej: "Serwis", "MySpace") i w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Wymienione poniżej zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jakim zakresie to się odbywa.

Niniejsza Polityka prywatności i pliki cookies (dalej: "Polityka", "Polityka prywatności") ma zastosowanie w stosunku do wszystkich osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.  

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Serwis ma charakter otwarty. 

1. Informacje ogólne. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

 1.    Właścicielem serwisu www.my-space.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Aneta Kaszczuk-Tchórz, ul. Krynicka 38/7, 50-555 Wrocław, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą My Space Aneta Kaszczuk-Tchórz, NIP 563-207-19-42, REGON: 369908771, tel. 570 570 202, e-mail: biuro@my-space.pl (dalej: Właściciel serwisu, Administrator).
2.     Właściciel serwisu przykłada szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób korzystających z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO.
3.     Korzystając ze strony internetowej www.my-space.pl i/lub udostępniając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Państwa dane będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4.     Państwa dane mogą być przetwarzane:
a)    do kontaktu i podjęcia działań w celu realizacji świadczonych usług i/lub do wykonania umowy,
b)   do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze,
c)    realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
d)   do realizowania działań statystycznych i analitycznych.
5.     W uzasadnionych przypadkach, w ramach prowadzonej działalności Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, z usług których Administrator korzysta (biuro rachunkowe, firma zapewniająca wsparcie techniczne w zakresie administrowania stroną www.my-space.pl, hostingiem, pocztą elektroniczną), a także podmiotom świadczącym usługi remontowe, fotograficzne, przesyłkowe - w zakresie wyłącznie niezbędnym do wykonania oznaczonego zadania przez podmiot przetwarzający.
6.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania ze świadczonych usług i/lub wykonania umowy lub uzyskania dodatkowych informacji niezamieszczonych w serwisie.
7.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

2. Formularz kontaktowy

Właściciel serwisu www.my-space.pl ułatwia możliwość kontaktu z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, a także umożliwia zamieszczenia dodatkowych danych (numer telefonu, adres). Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (ale niezbędne do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie), a ich wysłanie za pośrednictwem formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Po wysłaniu formularza, wiadomości trafi na skrzynkę pocztową Właściciela serwisu.

3. Poczta elektroniczna

Właściciel serwisu umożliwia kontakt z nim za pomocą poczty elektronicznej. W ten sposób naturalnie jest przekazywany adres e-mail nadawcy wiadomości. Ponadto przesłana przez Państwa wiadomość może zawierać również inne dane osobowe, zamieszczone w treści lub stopce mailowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Państwa zgoda, wynikająca z zainicjowania kontaktu z Właścicielem serwisu.

4. Dane związane z przeglądarką internetową

Tak, jak to jest w przypadku innych stron internetowych, kiedy łączą się Państwo ze stroną www.my-space.pl, serwer sieciowy tymczasowo przechowuje nazwę domeny oraz adres IP łączącego się z nią komputera, jak również datę połączenia, plik danych użytkownika strony internetowej (nazwa pliku i odpowiedni kompletny adres internetowy), kod odpowiedzi http, typ przeglądarki, oraz wielkość plików (w bajtach), transferowanych podczas sesji. Te informacje są niezbędne, aby transferować pliki, które chcą Państwo pobrać ze strony internetowej MySpace i przenieść na swój komputer, a także do celów systemu bezpieczeństwa. Ciasteczka (cookies - szczegółowy opis w rozdziale 5 poniżej) będą także używane do zbierania anonimowych danych od użytkowników strony MySpace, dotyczących ruchu internetowego. Te anonimowe dane, dotyczące ruchu, mogą być użyte dla celów badania rozwoju rynku, aby mieć orientację co do popytu na konstruowanie strony internetowej.

Niniejsza strona może korzystać z Google Universal Analytics, świadczącej usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Universal Analytics używa "cookies" (patrz punkt 5 poniżej), w celu umożliwienia przeanalizowania witryny, pod kątem sposobu i zakresu korzystania z niej użytkowników. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z witryny będą przekazywane do Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Na tej stronie jest aktywowana anonimowość IP, Państwa adres IP zostanie wycięty na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych podmiotów należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach, cały adres IP będzie najpierw przekazywany na serwer Google w USA i dopiero tam wycięty. Wyszukiwarka Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora niniejszej strony internetowej, w celu oceny zakresu i sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów, dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia im innych usług, związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP, który Państwa przeglądarka przekazuje w ramach Google Universal Analytics, nie będzie powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zawsze zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z serwisu w pełnym zakresie. Można również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując Google Universal Analytics Opt-out Browser Add-on dla bieżącej przeglądarki internetowej: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. Pliki Cookies (Ciasteczka)

Plik Cookie - Ciasteczko to mały plik zawierający ciąg znaków, które wysyłane są do komputera podczas odwiedzania strony internetowej. Po ponownym odwiedzeniu strony, Cookie pozwala rozpoznać wersję przeglądarki. Ciasteczka nie są regularnie stosowane do przechowywania danych osobowych, ale mogą być używane do przechowywania preferencji użytkownika i innych informacji. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookies lub zasygnalizować, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre funkcje strony lub usługi, bez tych plików nie mogą funkcjonować prawidłowo i dlatego zalecana jest akceptacja ciasteczek, aby móc w pełni korzystać ze strony internetowej.

6. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych

1.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo:
a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
b) usunięcia danych,
c) cofnięcia zgody,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) do przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
2.     Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.     Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw są wskazane w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Wszelkie pytania dotyczące procesu i zasad przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji opisanych powyżej uprawnień należy kierować do Administratora na adres: biuro@my-space.pl